اعطای وام بانکی سیصد میلیون ریالی با نرخ %4 با بازپرداخت 60 ماهه بدون توثیق و ترهین به اعضای پروژه دریاچه 1. که اعضای محترم پس از اعلام اسامی در اطلاعیه های منتشر شده با مراجعه به دفتر تعاونی و دریافت معرفی نامه خود به بانک عامل مراجعه نمایند.

photo_2018-12-04_00-33-52photo_2018-12-04_00-06-23photo_2018-12-04_00-06-08  photo_2018-12-04_00-06-03

photo_2019-01-02_03-46-16

photo_2019-01-02_03-40-35