پروژه برج باغ گرمدره

آدرس پروژه:

انتهای بزرگراه شهید همت غرب(خرازی) - گرمدره - خیابان امیرآباد - کوهک پنجم

 

مشخصات زمین پروژه :

مساحت زمین حدود 5000 مترمربع واقع در میان باغات سرسبز و خوش آب و هوای گرمدره در نزدیکی تهران.

 

مشخصات کاربری پروژه :

پروژه دارای کاریری مسکونی می باشد که دردو برج 9 طبقه مجزا دارای پارکینگ و انباری و لابی مجلل، که باروشهای معماری نوین در پلانهای متنوع طراحی و اجرا میگردد.

1. خیابان منتهی به پروژه (کوهک پنجم)

IMG_4830-2photo_2018-12-03_22-59-29

2. طراحی و نقشه کشی

bannerGD0201 T2-8001 N01 GN01

  

photo_2018-01-09_01-09-27 photo_2018-01-09_01-09-31 photo_2018-01-09_01-09-36 photo_2018-01-09_01-09-40 photo_2018-01-09_01-09-24 photo_2018-01-09_01-09-21 photo_2018-01-09_01-09-00 photo_2018-01-09_01-09-13 photo_2018-01-09_01-09-17

3. اجرای فنداسیون

photo_2017-04-29_00-04-30 photo_2017-04-29_00-02-45 photo_2017-04-29_00-03-07 photo_2017-04-29_00-03-22   photo_2017-04-29_00-02-10 photo_2017-04-29_00-02-06 photo_2017-04-29_00-02-02 photo_2017-04-29_00-01-58 photo_2017-04-29_00-01-33 photo_2017-04-29_00-01-41 

4. اجرای اسکلت بتنی

تصاویر عملیات اجرایی پروژه:

photo_2017-04-29_00-08-41 photo_2017-04-29_00-08-03 photo_2017-04-29_00-04-41

photo_2017-04-29_00-20-49

photo_2017-04-29_00-10-54

photo_2017-04-29_00-10-47

photo_2017-04-29_00-10-10

photo_2017-04-29_00-09-32

photo_2017-04-29_00-09-25

photo_2017-04-29_00-09-15

photo_2017-04-29_00-09-12

photo_2017-04-29_00-09-06

photo_2017-04-29_00-08-58

photo_2017-04-29_00-08-08photo_2017-04-29_00-08-41photo_2017-04-29_00-08-11photo_2017-04-29_00-08-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

5. اجرای سقف 4+

photo_2017-05-01_03-29-42 photo_2017-05-01_03-30-02 photo_2017-05-01_03-30-37 photo_2017-05-01_03-31-00 photo_2017-05-02_04-22-41

6. تصاویر زیبا از موقعیت پروژه

IMG_4820-2IMG_4819-2 IMG_4802-2 IMG_4790-2photo_2018-12-03_23-34-33 photo_2018-12-03_23-34-41 photo_2018-12-03_23-34-25photo_2018-12-04_00-01-27 photo_2018-12-04_00-01-15  photo_2018-12-04_00-01-10

7. تصاویر اجرای سقف و ستون 8+

photo_2018-01-09_01-09-47 photo_2018-01-09_01-09-51 photo_2018-01-09_01-09-56 photo_2018-01-09_01-10-05 photo_2018-01-09_01-10-01 photo_2018-01-09_01-10-09 photo_2018-01-09_01-10-13 photo_2018-01-09_01-10-17

8. دیوار چینی و اجرای تاسیسات مکانیک و برق

photo_2018-08-09_00-48-34 photo_2018-08-09_00-48-40 photo_2018-08-09_00-48-56 photo_2018-08-09_00-47-59 photo_2018-12-03_23-34-19 photo_2018-12-03_23-34-17photo_2018-12-03_23-34-22 photo_2018-12-03_23-34-48 photo_2018-12-03_23-34-44photo_2018-12-03_23-34-50 photo_2018-12-03_23-34-30 photo_2018-12-03_23-34-38 photo_2018-12-03_23-34-35 photo_2018-12-03_23-34-27photo_2018-12-03_23-35-01 photo_2018-12-03_23-34-58   photo_2018-12-03_23-35-08 photo_2018-12-03_23-35-06

9. اجرای نما و تکمیل سفت کاری و نازک کاری

photo_2018-12-03_23-35-10 photo_2018-12-03_23-35-12photo_2018-12-03_22-59-20 photo_2018-12-03_22-59-25 photo_2018-11-22_00-02-47photo_2018-12-03_22-59-15photo_2018-12-03_23-49-35 DSC_0115photo_2018-12-03_23-49-32 photo_2018-12-03_23-34-53 photo_2018-12-03_23-34-55 photo_2018-12-03_23-34-12 photo_2018-12-03_23-33-46photo_2019-04-25_12-40-46 photo_2019-03-02_22-12-27 photo_2019-04-25_12-39-38   photo_2019-04-25_12-40-38 photo_2019-04-25_12-40-41photo_2019-04-25_12-40-34 photo_2019-04-25_12-40-35photo_2019-06-09_22-48-35 photo_2019-06-09_22-48-30 photo_2019-06-09_22-48-26 photo_2019-06-09_22-48-24 photo_2019-06-09_22-48-21 photo_2019-06-09_22-48-19 photo_2019-06-09_22-48-16 photo_2019-06-09_22-48-12photo_2019-08-10_05-19-41 photo_2019-08-10_05-19-38 photo_2019-08-10_05-19-37 photo_2019-08-10_05-19-35 photo_2019-08-10_05-19-33 photo_2019-08-10_05-19-32 photo_2019-08-10_05-19-30 photo_2019-08-10_05-19-29 photo_2019-08-10_05-19-27 photo_2019-08-10_05-19-26

10. نصب انشعابات، برچیدن کارگاه و محوطه سازی

WhatsApp Image 2021-10-25 at 14.39.23 (1) WhatsApp Image 2021-10-25 at 14.39.23 (2) WhatsApp Image 2021-10-25 at 14.39.23 (3) WhatsApp Image 2021-10-25 at 14.39.23 (4) WhatsApp Image 2021-10-25 at 14.39.23 (5) WhatsApp Image 2021-10-25 at 14.39.23نصب