دفتر امور سهامداران تعاونی واقع در شهرک گلستان بلوار هاشم زاده بین  امیر کبیر و اقاقیا نبش رازقی پنجم پ 16 طبقه سوم می باشد.

 

44726248 – 44716594 – 44713968 – 44723841

 

tabloo