معرفی پروژه

 

این پروژه در چندین فاز در منطقه 22 ضلع شمال دریاچه چیتگر بصورت زیر به بهره برداری خواهد رسید:

1. فاز1: در زمینی به مساحت 1937 متر با کاربری مسکونی - تجاری از پلاک ثبتی 1863/9494

2. فاز2: در زمینی به مساحت 1739متر با کاربری مسکونی - تجاری از پلاک ثبتی 1863/13480

2. فاز3: در زمینی به مساحت 1378 متر با کاربری اداری - تجاری از پلاک ثبتی 1863/13482

جانمایی و عکس های هوایی از مکان پروژ در منطقه:

88

11  55

طراحی و نقشه کشی

96.09.14 (8)96.09.14 (1)96.09.14 (7)242396.09.14 (5)96.09.14 (3)06613240517182315912132221020301201911  22  55 33 44

تحویل و تجهیز کارگاه (فاز 1)

 IMG_20151015_172201 IMG_20151015_172415IMG_20151022_165213 IMG_20151027_163009 IMG_20151108_112910

نقشه برداری و آزمایش مکانیک خاک (فاز 1)

422114326_98666  IMG_20160417_165458423820559_34236

خاک برداری (فاز 1)

IMG_20160619_133038.2IMG_20160615_195422photo_2016-06-15_11-36-13photo_2016-06-15_11-36-49photo_2016-06-25_10-25-50 photo_2016-06-25_10-25-59 photo_2016-07-05_10-24-39 photo_2016-06-25_10-34-25 photo_2016-10-16_12-57-08 photo_2016-10-16_12-57-02 photo_2016-10-16_12-55-23 photo_2016-10-16_12-55-07

پایداری سازی گود

photo_2016-12-04_09-50-59 photo_2016-12-04_09-50-54 photo_2016-12-04_09-50-31 photo_2016-12-04_09-52-21 photo_2016-12-04_09-52-15 111111 22222222 photo_2016-12-17_23-00-07 photo_2016-12-21_02-21-13 44444444

تجهیز کارگاه (فاز 1و2)

IMG_4326-2 IMG_4339-2 IMG_4342-2 IMG_4330-2 IMG_4317-2

تسطیح و رگلاژ کف برای فنداسیون (فاز1)

  photo_2017-06-07_07-05-38 photo_2017-06-07_07-05-46 photo_2017-06-07_07-07-09photo_2017-06-07_07-07-01 photo_2017-06-29_13-38-53 photo_2017-07-06_10-18-26 20170706_122848-2

بتن ریزی مگر

photo_2017-06-12_22-57-17 photo_2017-06-12_23-00-11 photo_2017-06-12_23-00-00 photo_2017-07-05_11-21-55 photo_2017-07-05_11-22-1920170706_095313-4 20170706_154332-4 20170706_150854-4photo_2017-08-05_22-51-20 photo_2017-08-05_22-51-15photo_2017-07-09_10-53-41   photo_2017-08-05_22-51-3020170710_164503 photo_2017-07-12_16-45-32 photo_2017-07-13_17-57-39 photo_2017-08-05_22-50-34 photo_2017-08-05_22-50-24 photo_2017-08-05_22-50-17

فنداسیون – (فاز1)

photo_2017-09-17_22-52-00 photo_2017-09-17_22-55-52 photo_2017-09-17_22-55-46 photo_2017-09-17_22-56-01 photo_2017-09-17_22-56-15 photo_2017-09-17_22-56-27 photo_2017-09-12_23-34-53photo_2017-10-19_00-11-39 photo_2017-10-19_00-11-30 photo_2017-10-19_00-11-18 photo_2017-10-19_00-11-07 photo_2017-10-19_00-11-10 IMG_6100

حفاری و نصب انشعابات

photo_2018-01-09_01-08-09 photo_2018-01-09_01-08-25 photo_2018-01-09_01-08-29 photo_2018-01-09_01-08-43

بتن ریزی فنداسیون

photo_2018-04-03_23-01-06 photo_2018-04-03_23-00-59 photo_2018-04-03_23-00-34 photo_2018-04-03_23-00-26 photo_2018-04-03_23-00-12 photo_2018-04-03_23-00-2997.03..31 (29) 97.03..31 (25) 97.03..31 (24) 97.03..31 (31) 97.03..31 (33)photo_2018-07-10_05-44-19 photo_2018-07-10_05-42-43photo_2018-07-10_05-44-45 photo_2018-07-10_05-44-29photo_2018-06-25_00-18-06 photo_2018-06-24_23-45-23 photo_2018-06-24_23-09-32 photo_2018-06-24_23-21-06 photo_2018-06-24_23-21-09 photo_2018-06-24_23-16-08 photo_2018-06-24_23-44-29 photo_2018-06-24_23-45-17photo_2018-07-10_05-43-01 photo_2018-07-10_05-42-58 photo_2018-07-10_05-42-41 photo_2018-06-24_05-24-48 photo_2018-06-24_05-24-45 photo_2018-07-10_22-39-10 photo_2018-07-10_22-39-12

آرماتور بندی ستون ها

114117 107 106108 118 102 103 113 109 110120photo_2018-08-05_21-44-08 photo_2018-08-05_21-44-11 photo_2018-08-05_21-44-15 DSC_0099999

آزمایش مکانیک خاک (فاز 2)

photo_2018-12-03_22-58-15 photo_2018-12-03_22-58-12 photo_2018-12-03_22-58-10 photo_2018-12-03_22-58-06 photo_2018-12-03_22-58-03 photo_2018-12-03_22-50-50

اسکلت بتنی فاز 1 (سقف و ستون)

جمع آوری تابلو پروژه و تجهیز کارگاه برای شروع عملیات خاکبرداری فاز 2

 

photo_2019-06-09_22-49-42 photo_2019-06-09_22-49-37 photo_2019-06-09_22-49-33 photo_2019-06-09_22-49-27 photo_2019-06-09_22-49-19

فنداسیون فاز2

 photo_2020-04-30_00-27-19 photo_2020-04-30_00-25-02photo_2020-05-03_23-35-19 photo_2020-05-03_23-35-16 photo_2020-05-03_23-35-06photo_2020-05-03_23-34-16 photo_2020-05-17_06-01-15 photo_2020-05-17_06-01-12 photo_2020-05-17_06-01-07photo_2020-05-06_01-25-45 photo_2020-05-06_01-25-36 photo_2020-05-03_23-37-11 WhatsApp Image 2020-05-20 at 00.42.18photo_2020-05-17_06-02-07

اسکلت بتنی فاز 2

photo_2021-05-29_15-03-57 photo_2021-05-29_15-03-44 photo_2021-05-24_09-43-26 photo_2021-05-24_09-43-20 photo_2021-05-24_09-43-18 photo_2021-05-24_09-43-15 photo_2021-05-24_09-43-11 photo_2021-04-24_17-41-24 photo_2021-04-24_17-41-16 photo_2021-04-11_10-18-26 photo_2021-04-11_10-18-28 photo_2021-06-09_13-44-18 photo_2021-06-09_13-44-14 photo_2021-06-09_13-43-38photo_2021-08-10_12-17-21 photo_2021-08-15_17-23-58 photo_2021-10-16_10-50-26 photo_2021-10-16_10-50-29 photo_2021-10-23_16-05-10 photo_2021-07-11_11-55-41 photo_2021-07-11_11-55-34

آزمایشگاه مکانیک خاک فاز3

WhatsApp Image 2020-05-20 at 00.42.14 (1)WhatsApp Image 2020-05-20 at 00.42.14WhatsApp Image 2020-05-20 at 00.42.13photo_2020-05-17_06-03-24