افتخاری دیگر در مجموعه عمران گستر:

اخد گواهینامه های بین المللی در حوزه های مورد نیاز

ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001

 

photo_2018-07-31_05-03-27 photo_2018-07-31_05-03-32 photo_2018-07-31_05-03-34